Bodempartners: hoge verwachtingen maïszaad

De verkoop van maïszaad is dit jaar weer een groot succes geweest. Onze rassen hebben we tegen scherpe inkoopprijzen aan kunnen bieden en ze lieten dit voorjaar al een mooie, volle en snelle groei van. Onze verwachtingen zijn hoog!
BodemPartners is een samenwerkingsverband tussen Dekkers Maasbommel, Loonbedrijf van der Woerd en onafhankelijk adviesbureau M-ARC.

 

Terug naar nieuws

Berging vliegtuig

In juni gaven we in de Texashaven in Amsterdam civieltechnische ondersteuning bij het bergen van een vliegtuig dat is neergeschoten in de Tweede Wereldoorlog. Een uitdaging die we samen met IDDS en andere betrokkenen aangingen. We moesten 7 tot 9 meter onder het bestaand maaiveld werken met ons OCE-materieel. Met succes, het vliegtuig kon veilig geborgen worden.

 

Onderhoud watergangen

project-onderhoud-watergangenWe zijn weer begonnen met het onderhoud van de watergangen in Maas en Waal. Maar liefst 300 kilometer sloot ligt er straks weer netjes en veilig bij.
In opdracht van  Willems Winssen  voeren wij indirect  voor Waterschap Rivierenland  het klepelen van de taluds en maaien van de natte slootbodem uit. Ook laden we het vuil direct op en voeren het af. Dit doen we samen met onze collega’s van Willems Winssen.
Deze mooie opdracht voeren we sinds 2018 uit . We hopen dit ook nog voor de komende twee jaar te mogen uitvoeren volgens dezelfde prettige samenwerking.

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van cultuurtechniek