Berging vliegtuig

In juni gaven we in de Texashaven in Amsterdam civieltechnische ondersteuning bij het bergen van een vliegtuig dat is neergeschoten in de Tweede Wereldoorlog. Een uitdaging die we samen met IDDS en andere betrokkenen aangingen. We moesten 7 tot 9 meter onder het bestaand maaiveld werken met ons OCE-materieel. Met succes, het vliegtuig kon veilig geborgen worden.