Cultuurtechnisch

Water, groen en grond. Dat is in het kort waar we mee werken bij cultuurtechnische projecten. Onze kennis en ervaring op het gebied van bodembeheer en waterhuishouding brengen ons bij de meest uiteenlopende projecten voor onder meer gemeentes, provincies en aannemers

JUISTE MATERIAAL VOOR DE KLUS

We maaien en schonen watergangen en vijvers, baggeren watergangen en beschoeien de taluds zodat er weer een sterke oeverkant ontstaat.

Ook voor het versnipperen en machinaal knippen en zagen van bomen en het knippen en zagen van hagen en houtwallen hebben we de juiste mensen en machines.

cultuurtechnisch kroosvaren

Wet natuurbeheer

Dat doen we allemaal niet zomaar. We gaan heel bewust om met flora- en faunabeheer. Onze uitvoerders zijn opgeleid volgens de ‘Wet natuurbeheer niveau 2’ en onze machinisten en chauffeurs met ‘Wet natuurbeheer niveau 1’.

Wij zijn jouw betrouwbare partner bij:

  • Aanleg en onderhoud van bermen en watergangen
  • Schoonspuiten en doorspuiten van drainages
  • Knippen en zagen van hagen en houtwallen
  • Inname van groenafval
  • Groenvoorziening
  • Aanleg en onderhoud van tuinen en parken
  • Gladheidsbestrijding

Meer weten of advies van ons?

Ook vanuit BodemPartners ondersteunen we je met kennis en onanhankelijk advies op het gebied van bemesting, bodem en teelt.

Neem contact met ons op