Agrarisch

Van gezond en verzorgd grasland of een goede maiskuil worden wij net zo blij als jij. Dekkers Maasbommel staat al sinds het ontstaan stevig met twee benen in de agrarische grond. Samen met de boer gaan wij voor een goede oogst.

Het bewerken van de grond, het zaaien en beschermen van de gewassen, het oogsten en bemesten. Met onze moderne apparatuur en vakkennis zijn wij jouw complete partner op het land en erf.

Vanuit BodemPartners ondersteunen we de agrarisch ondernemers bovendien met kennis en onafhankelijk advies op het gebied van bodem, bemesting en teelt.

Gras

Als het mooi weer is, moet het snel gebeuren: gras inkuilen. Op het juiste moment met het beste materiaal. We zorgen voor mooi gehakseld gras en zo min mogelijk schade voor het grasland. We denken daarnaast graag met je mee over de meest geschikte kuiltoevoegingsmiddelen voor een optimaal resultaat. Onze ervaren chauffeurs rijden de kuil netjes aan met de shovel, klaar om ondergestopt te worden. Liever balen? We kunnen verschillende maten hooibalen persen en wikkelen. En zelfs thuis bezorgen als het moet.

We zijn jouw betrouwbare partner bij:

 • Gras maaien
 • Gras harken
 • Gras hakselen
 • Inkuilen met opraapwagen
 • Kuil aanrijden
 • Balen persen (klein en groot)
 • Balen wikkelen
 • Balen laden en vervoeren
 • Inkuilen met opraapwagens
agrarisch gras harken machine

Maïs en granen

Het zaaien en oogsten van maïs, tarwe, rogge en andere granen vraagt om moderne machines die het gewas én de grond goed doen. Daar weten onze deskundige vakmensen alles van.

Bij het zaaien van granen zetten we in op één werkgang. Welke zaaimachine we inzetten hangt af van de omstandigheden. Per situatie beoordelen en bepalen we samen met jou welke werkwijze het meest optimaal is. Alles voor een goede oogst. En daarvoor halen we onze moderne combines uit de loods. Met voldoende kiepwagens of containers erbij voor de afvoer van het graan, zodat de combine zijn capaciteit waar kan maken in het veld.

Balen of pakken stro? Groot of klein? We kunnen elk formaat persen. We brengen het stro ook netjes naar de juiste locatie, als dit nodig is

We zijn jouw betrouwbare partner bij:

 • Zaaien van maïs, tarwe, gerst en andere granen
 • Oogsten van maïs, tarwe, gerst en andere granen
 • Persen van stro in balen of pakken
 • Vervoer van balen of pakken

Grondbewerking

Elke agrariër wil een zo hoog mogelijk rendement van zijn grond. Om dit te bereiken moeten we de grond goed voeden en bewerken. We hebben daarvoor de nodige kennis in huis op het gebied van bodemstructuur.

We bewerken de grond door te ploegen en vervolgens te kilveren. Door het toevoegen van groenbemesters of kalk zorgen we voor die optimale bodemstructuur. Daarmee leggen we de beste basis voor gewassen.

agrarische werkzaamheden grondbewerking

Gewasbescherming

Gewasbescherming hoort bij landbouw. Bij Dekkers Maasbommel zijn we je van dienst met een van onze veldspuiten en natuurlijk een deskundig spuitadvies. We zijn vooral actief in het spuiten van gewassen voor de veehouderij. Denk bijvoorbeeld aan gras en maïs. Samen met de boer gaan we voor een optimale oogst.

Mestverwerking

Mest. Eén van de meest spraakmakende onderwerpen in de veehouderij. En ook wij raken er niet over uitgepraat. We staan je graag bij in alle facetten van mestverwerking. Uiteraard volgens de laatste richtlijnen en eisen.

Het mixen van de mest in de put. Daar draaien wij onze hand niet voor om. Zo ben jij in het voorjaar verzekerd van goed verdeelbare mest. Onze bemesters staan voor je klaar.

Het innemen, leveren en vervoeren van meststoffen van boer tot boer vraagt goed materieel en actuele expertise op het gebied van wet- en regelgeving. Bij Dekkers Maasbommel is de transport van mest in vertrouwde handen.

Het bemesten met de sleepslang is de meest bodemvriendelijke manier van bemesten met veruit de laagste bodemdruk. Voor bouwland hebben we een speciale sleepslangbemester in huis. Deze bemester heeft onder meer een schijveneg om de mest in één werkgang op de juiste manier onder te werken.

En natuurlijk werken we graag met onze ‘rode duivel’: de Vervaet Trike. Wat ons betreft toch wel de beste zelfrijdende verwerker van drijfmest. Met hoge snelheid en grote precisie verspreidt onze Vervaet Trike drijfmest over het land. Deze Vervaet kan functioneren als zelfrijder met een inhoud van 14m3, of als sleepslangbemester met een tankinhoud van 6m3 en een 12 meter brede Schouten bemester.

We zijn jouw betrouwbare partner bij:

 • Mest mixen en overpompen
 • Innemen, leveren, transport en bemonsteren van mest
 • Sleepslangbemesting op gras-en tarweland
 • Sleepslangbemesting op bouwland
 • Uitrijden met mesttank
 • Vaste mest strooien, plaatsspecifiek met een taakkaart
 • Kalk strooien
agrarisch bemesting

Meer weten of advies van ons?

Ook vanuit BodemPartners ondersteunen we je met kennis en onanhankelijk advies op het gebied van bemesting, bodem en teelt.

Neem contact met ons op