Aanschaf maiszaaimachine Dekkers

In 2019 heeft Dekkers Akkerbouw VOF (zusterbedrijf van Loon- en grondverzet bedrijf Dekkers) bij L.M.B. Roelofs een nieuwe maiszaaimachine gekocht.

Deze zaaimachine is uitgerust met variabele zaai- en bemestingsafstand voor precisie-bemesting waarmee naast mais ook bieten, koolzaad en bonen gezaaid kunnen worden.

Onze New Holland T6.160 is voorzien van GPS en deze tractor is voorzien met brede VF/IF banden en een luchtdrukwisselsysteem om verdichting te voorkomen.

Dat zal in deze gewassen leiden tot efficiëntere benutting van mineralen, betere groeiomstandigheden door de juiste bemesting en minder verdichting en dus minder uit- en afspoeling van mineralen wat beter is voor het milieu.

Dit geheel is mede mogelijk gemaakt door financiële hulp van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Gelderland.

 

Vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) hebben wij op 28-4-2020 een open-dag gehouden waar vele klanten onze machine en werkwijze hebben kunnen bewonderen.

Hier zijn vele positieve reactie op gekomen.

Na 5 intensieve seizoenen draait de machine nog geheel naar wens.

 

In 2024 staat deze machine weer klaar om voor vele agrariërs te zaaien.

Zaaimachine uitgerust met variabele zaai- en bemestingsafstand voor precisie-bemesting.